Om mig

Jeg er født i 1948 og har været uddannet læge siden 1976.
I Grenaa arbejdede jeg som praktiserende læge fra 1984-2019

Ved siden af min praksis har jeg været tilknyttet Århus Universitet som underviser af lægestuderende og yngre læger på vej i praksis. Derudover har jeg har gennemført adskillige forskningsprojekter og været ansat i Amtsrådsforeningen og Århus Amt som kvalitetsudvikler indenfor almen praksis.

Desuden har jeg været formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab og redaktør af lægetidsskriftet ”Practicus”.

Jeg har diplom i klinisk hypnoterapi fra Dansk Selskab for Klinisk Hypnose – et selskab for læger, psykologer og tandlæger.

Jeg er nu pensioneret som læge, hvilket giver mig tid til at arbejde fuldt med hypnoterapi.

Mit CV kan ses og hentes her.